Wrestling Revolution 3D Icon

Wrestling Revolution 3D

544K61 MB4.48
Ứng dụng tin cậy
In-app purchases with AppCoins

Mô tả của Wrestling Revolution 3D

The heavyweight champion of mobile wrestling - celebrating over 60 MILLION downloads!

The "Wrestling Revolution" rumbles into the 3rd dimension, where it now features BOTH aspects of the business in ONE epic universe. A wrestling career challenges you to take shots in the ring, whereas a "booking" career allows you to call the shots backstage - promoting entertaining matches every week for ratings. Seeing each side of the curtain gives you an even better appreciation for the other, and ensures you'll never grow bored of wrestling again! Both modes are available to play for free, with the option to upgrade to enjoy the "Pro" experience with no ads or limitations.

And if playing Pro isn't enough, a separate "Backstage Pass" allows you to play God by saving your changes to all 9 rosters before pitting your immortals against each other in dream matches of your own creation! With 4 pages of rules to mix & match - including up to 20 wrestlers in rings of any shape or size - the only limit is your imagination. You can also blow off steam with no pressure by revisiting the 8 weeks of supercards from the game's promotional tour. Not to mention the interactive training process that teaches you how to lock up in the first place.

BASIC CONTROLS
The game features an interactive tutorial that you are advised to play through, but the basic controls are as follows:
CURSORS = Movement (double-tap to dash)
A = Attack (with a direction to aim high, without to aim low)
G = Grapple
R = Run
P = Pick-Up / Drop (with a direction to throw)
T = Taunt / Pin / Referee duties
EYE = Change focus / Turn opponent around
HEALTH METER = Switch character
CLOCK = Pause / Change camera angle

* This game is also compatible with Android controllers such as NVidia Shield 2k or MOGA Pro ("B" Mode).

PERFORMANCE
Although every effort has been made to keep performance as high as possible, some devices may benefit from a visit to the Options menu to fine tune the display:
- The number of characters is perhaps the biggest factor so consider turning off referees and setting a limit on the match size.
- If you don't want to sacrifice numbers, you can sacrifice polygons instead and opt for "Basic" character models (no fingers).
- The ropes are surprisingly demanding and you may squeeze in an extra character if you make them "Static".
- Turning off shadows and reducing crowd sprites may also help.

I regret that there's more to this game than I could ever fit in an app store description, so please consult the online guides for further reading:
www.MDickie.com/guides/wr3d_booking.htm

* Please note that Wrestling Revolution depicts a fictitious universe. Any similarity to real wrestlers or promotions is purely coincidental.
Nhà vô địch hạng nặng của môn đấu vật di động - kỷ niệm hơn 60 TRIỆU lượt tải!

"Cuộc cách mạng đấu vật" ầm ầm bước vào chiều thứ 3, nơi giờ đây nó có các khía cạnh CẢ HAI của doanh nghiệp trong MỘT vũ trụ sử thi. Nghề đấu vật thách thức bạn chụp ảnh trên võ đài, trong khi nghề "đặt chỗ" cho phép bạn gọi các cảnh quay ở hậu trường - quảng bá các trận đấu giải trí mỗi tuần để xếp hạng. Nhìn thấy mỗi bên của bức màn mang lại cho bạn sự đánh giá cao hơn về phía bên kia, và đảm bảo bạn sẽ không bao giờ chán việc đấu vật nữa! Cả hai chế độ đều có sẵn để chơi miễn phí, với tùy chọn nâng cấp để tận hưởng trải nghiệm "Pro" không có quảng cáo hoặc giới hạn.

Và nếu chơi Pro không đủ, một "Backstage Pass" riêng biệt cho phép bạn chơi Chúa bằng cách lưu các thay đổi của bạn cho tất cả 9 người chơi trước khi đưa người bất tử của bạn chống lại nhau trong các trận đấu trong mơ của chính bạn! Với 4 trang quy tắc để trộn và kết hợp - bao gồm tối đa 20 đô vật trong các vòng có hình dạng hoặc kích thước bất kỳ - giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn. Bạn cũng có thể xả hơi mà không bị áp lực bằng cách xem lại 8 tuần siêu xe từ chuyến tham quan quảng cáo của trò chơi. Chưa kể quá trình đào tạo tương tác dạy cho bạn cách khóa ngay từ đầu.

KIỂM SOÁT CƠ BẢN
Trò chơi có một hướng dẫn tương tác mà bạn nên chơi qua, nhưng các điều khiển cơ bản như sau:
HIỆN TẠI = Chuyển động (nhấn đúp vào dấu gạch ngang)
A = Tấn công (với hướng nhắm cao, không nhắm thấp)
G = vật lộn
R = Chạy
P = Đón / Thả (có hướng ném)
T = Taunt / Pin / Nhiệm vụ trọng tài
EYE = Thay đổi trọng tâm / Xoay đối thủ
METER HEALTH = Chuyển đổi nhân vật
CLOCK = Tạm dừng / Thay đổi góc camera

* Trò chơi này cũng tương thích với các bộ điều khiển Android như NVidia Shield 2k hoặc MOGA Pro (Chế độ "B").

HIỆU SUẤT
Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để duy trì hiệu suất cao nhất có thể, một số thiết bị có thể được hưởng lợi từ việc truy cập menu Tùy chọn để tinh chỉnh màn hình:
- Số lượng nhân vật có lẽ là yếu tố lớn nhất vì vậy hãy xem xét tắt các trọng tài và đặt giới hạn về kích thước trận đấu.
- Nếu bạn không muốn hy sinh số, thay vào đó, bạn có thể hy sinh đa giác và chọn mô hình nhân vật "Cơ bản" (không có ngón tay).
- Các sợi dây đòi hỏi đáng ngạc nhiên và bạn có thể ép thêm một nhân vật nếu bạn làm cho chúng "Tĩnh".
- Tắt bóng và giảm các đám đông đám đông cũng có thể giúp đỡ.

Tôi rất tiếc rằng trò chơi này có nhiều thứ hơn là tôi có thể phù hợp với mô tả của cửa hàng ứng dụng, vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn trực tuyến để đọc thêm:
www.MDickie.com/guides/wr3d_booking.htmlm

* Xin lưu ý rằng Cuộc cách mạng đấu vật mô tả một vũ trụ hư cấu. Bất kỳ sự tương đồng với các đô vật thực sự hoặc chương trình khuyến mãi là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

4.48
0
5
176
4
11
3
35
2
3
1
8

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Ứng dụng tương tự Wrestling Revolution 3D

Wrestling Revolution 3D - Thông tin APK

Phiên bản APK
1.663c
Khả năng tương thích với Android
Android 4.0.1 - 4.0.2+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên
MDickie